[bsa_pro_ad_space id=1 σύνδεσμος=ίδιος] [bsa_pro_ad_space id=2]

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Νομοθεσία

Η EuroMat ζητά δίκαιη μεταχείριση της λαϊκής αγοράς ενόψει των ευρωεκλογών

By - 16 Μαΐου 2024

Ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου, η EUROMAT αποκάλυψε το πολιτικό της μανιφέστο, στο οποίο περιγράφονται οι συστάσεις της ένωσης για ένα επερχόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέτος.  

Μεταξύ των συστάσεων του εγγράφου είναι μια έκκληση για διατήρηση του θεμιτού ανταγωνισμού μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών προσφορών για να εξασφαλιστεί μια εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Είναι επιτακτική ανάγκη τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προστατεύουν την ενιαία αγορά και να επιβάλλουν το δίκαιο της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι η νομοθετική ελευθερία των κρατών μελών ευθυγραμμίζεται με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς, η οποία θα πρέπει να διασφαλίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η καταπολέμηση του παράνομου τζόγου σε όλες τις μορφές αποτελεί επίσης προτεραιότητα για τη EUROMAT, καθώς θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των παικτών και μειώνει τα κρατικά έσοδα. Εξίσου σημαντική είναι η διασφάλιση της ικανότητας των νόμιμων φορέων και κατασκευαστών να ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες, κάτι που υφίσταται πιέσεις τα τελευταία χρόνια με τις τράπεζες να αποσύρουν βασικές τραπεζικές υπηρεσίες από τους φορείς εκμετάλλευσης. Η EUROMAT ζητά εγγυημένη πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες που κατοχυρώνονται με νόμο για την προστασία τους από τη λήψη αυθαίρετων αποφάσεων από τις τράπεζες. Επιπλέον, ο τομέας απαιτεί κανόνες πληρωμής που να ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών. Παρά την εκτεταμένη ανάπτυξη επιλογών πληρωμής χωρίς μετρητά σε άλλα περιβάλλοντα λιανικής και ψυχαγωγίας, η υπαίθρια αγορά συγκρατείται από ασαφείς ή απαγορευτικές ρυθμίσεις που εμποδίζουν τον κλάδο μας να συμβαδίζει με τις ευρύτερες τάσεις των καταναλωτών. Χρειαζόμαστε ρυθμιστικές αρχές για να συνεργαστούν με τον κλάδο για να προσφέρουν στους παίκτες επιλογές πληρωμής που είναι συμπληρωματικές με τα μετρητά.

Η EUROMAT αναγνωρίζει την πρόσφατη αναθεώρηση της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία κατέληξε στον νέο κανονισμό για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLR) και τονίζει τη σημασία της διατήρησης μιας προσέγγισης βάσει κινδύνου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει τώρα να κάνουν χρήση της ευελιξίας που παρέχεται στο πλαίσιο του AMLR για να αποκλείσουν τομείς χαμηλού κινδύνου από τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας, διασφαλίζοντας ότι η νομοθεσία παραμένει αναλογική και στοχευμένη.

Τέλος, η EUROMAT υποστηρίζει την αναλογικότητα στα μέτρα προστασίας των παικτών. Οι λύσεις που παραβιάζουν το απόρρητο, όπως οι κάρτες παικτών, συνεπάγονται δυσανάλογα επίπεδα συλλογής δεδομένων τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την προστασία των παικτών και είναι ακατάλληλα σε μια εποχή όπου το απόρρητο από το σχεδιασμό υποτίθεται ότι είναι μια αρχή που σέβονται όλες οι επιχειρήσεις.

Ο Πρόεδρος της EUROMAT, Jason Frost, σχολίασε: «Αν κοιτάξετε πολλά από τα ζητήματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο μας, υποφέρουμε από άδικη μεταχείριση είτε πρόκειται για τις επιλογές πληρωμής που μπορούμε να προσφέρουμε στους παίκτες, τον ανταγωνισμό από παράνομα κανάλια, τα προνομιακά μεταχείριση σε κάποιο κανονισμό για προσφορές τυχερών παιχνιδιών που ανήκουν στο δημόσιο ή πρόσβαση σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες. Μας φέρονται διαφορετικά, αλλά πολύ συχνά χωρίς αιτιολόγηση. Γεγονός είναι ότι είμαστε ένας εξαιρετικά ρυθμισμένος και φορολογούμενος επιχειρηματικός τομέας και αυτό δικαιολογεί δίκαιη μεταχείριση. Αυτό είναι το μήνυμα που σκοπεύω να στείλω σε μια νέα Επιτροπή και το Κοινοβούλιο αργότερα φέτος».

Μοιραστείτε μέσω
Αντιγραφή συνδέσμου